Chapter 13 – Shri Sai Satcharitra in Hindi

अध्याय 13 – अन्य कई लीलाएँ-रोगनिवारण – भीमाजी पाटील – बाला दर्जी – बापूसाहेब बूटी – आलंदीस्वामी – काका महाजना – हरदा के दत्तोपंत ।